7 Aşamada Sınavda Türkçe Soruları Değişikliği

7 Aşamada Sınavda Türkçe Soruları Değişikliği

7 Aşamada Sınavda Türkçe Soruları Değişikliği

   9652 05.10.2018

1 )Önceden bir deyimin klasik anlamı sorulurken şimdi verilen mecaz anlamın sorudaki karşılığı isteniyor. Bu noktada bir zorlaştırma yapıldı.

2 )Anlatım bozukluğu eleyici bir konu. Bunu kullanan ÖSYM anlatım bozukluğuna benzeyen noktalar üzerinden farklı konularda soru türetmeye başladı. Örneğin “Verilen cümleler sıralandığında hangisi sonuncu cümle olur ?
“Anlamlı bütün oluşturmak için hangi cümlelerin yerini değiştirmeliyiz ?”
Soruları.

3 )Paragraf sorularının eleyici olduğunu biliyoruz. ÖSYM’de bunu kullanarak paragrafları farklı noktalara yaymaya başladı.
Normal usülde bir paragraf verilir ve bu paragraftaki bir cümle işaret edilerek yorum yapılması istenirdi. ÖSYM bu modele şunu ekledi.
Bir cümleyi tek başına vererek, bu cümle üzerinden kesin olarak ulaşılabilecek bilgiyi şıklardan soruyor.
4 )Ünlü daralması, ünsüz düşmesi gibi bilgiler cümle içinde rahat görüldüğü için ÖSYM dil bilgisi konusunda hazırlayacağı ilgili sorunun cümle kısmını bir şiir veya kısa paragrafla değiştirmeye başladı. Bu şekilde adayın daha da zorlanması sağlanıyor.

5) Önceden şıklarda cümleler vererek yüklemlerine göre karşılaştırmayı soran ÖSYM yeni sistemde şıklardaki cümleleri bir anlatım bütünlüğü içerisinde sorunun başlangıcında kısa paragraf olarak veriyor. Bunun üzerinden yüklemlerle ilgili bilgiler istiyor. Eski modelde yüklemleri sadece tek noktaya göre kıyaslayabiliyorduk. Bu sayede soru daha az eleyici oluyordu. Örneğin 4 şık isim kökünden türemiş, 1 şık fiil kökünden türemiş şeklinde. Fakat yeni sistemde sadece bu değil birleşik fiil,isimden fiil yapma eki almıştır,fiilden fiil yapma eki almıştır gibi bir çok farklı şeye göre karşılaştırıyoruz. Bu da biraz daha adayın yorulmasına sebep oluyor.

6 )Önceden sorulan parçada temel olarak hangisinden bahsedilmiştir soruları yerine ‘hangisine değinilmemiştir’ soruları ön plana çıktı. Bu da tüm şıkları dikkatli okumayı gerektiriyor.

7 ) Eski sistemde ilk konularda çıkan soyut kavram,somut kavram,yansıma gibi kavramlar yeni sistemde paragrafların soruları arasına sıkıştırılıyor. Bu şekilde konu hakkında kişinin bilgisi olsa bile yorulmuş olarak geldiği son sorularda aynı seçiciliği gösteremeyerek yanlış seçeneğe yönelebiliyor.
Umarım çalışmalarınızda faydalı olur.

Sosyal Medyada KpssRehber