Tartisma-Teknikleri-Tablosu

Tartisma-Teknikleri-Tablosu

   10483 21.10.2018

TARTIŞMA TEKNİKLERİ ve GENEL ÖZELLİKLERİ

TARTIŞMA TEKNİĞİ

TEMEL ÖZELLİKLERİ

MÜNAZARA

*         İki grup vardır. Amaçları "Düşünceyi yanlış da olsa savunmak ve kazanmaktır."

PANEL

*         Grup, 3-5 kişiden oluşur.

*         İlgi çekici bir konuyu kendi aralarında dinleyici karşısında tartı­şırlar.  

*         Konunun bilimsel olmasına gerek yoktur.

FORUM

*         Dinleyici grubun uzman gruba soru sorması, uzmanların bu soruları yanıtlamasıyla ger­çekleşen bir tekniktir.

*         Panelden farklı olarak dinleyiciler panelistlere doğrudan sorular sorabilirler, kendi görüşle­rini açıklayabilirler.

KOLLEGYUM

*         Panele benzer. İki grup vardır, bunlardan biri soru soran; diğeri uzmanların oluşturduğu cevap veren gruptur.

ZIT PANEL

*         Konu tekrarı, gözden geçirme, yeni fikirleri ortaya çıkarma, öğrencilerin ilgisini çekme ama­cıyla uygulanır.

*         Soru soran ve cevap verenler olmak üzere sınıf ikiye ayrılır.

SEMPOZYUM

*         Belli bir alanda her oturumda uzman 3-5 konuşmacının katıldığıgrup tartışması tekniğidir.

*         Konu bilimsel nitelikli olmak zorundadır, konuşmalar konferans havasında geçer.

*         Sempozyum, ciddi bir ön hazırlığı gerektirir.

*         Ulusal ve uluslararası düzeyde katılımcılarla gerçekleştirilir.

BEYİN FIRTINASI

*         Değerlendirme ve sınırlama olmaksızın, bir soruna mümkün olduğunca çok sayıda çözüm yolları elde etmeyi amaçlar.

*         Yaratıcılık ve hayal gücü kullanılır.

*         Orijinal fikirler ortaya çıkarılmaya çalışılır.

ÇEMBER

*         Dersin başında ve sonunda kullanılır.

*         Oyun tarzı öğretim tekniğidir.

*         Öğrenciler sınıfın ortasında çember biçiminde sıralanır.

*         Konuyla ilgili soru sorulur ve her öğrenci bir-iki cümleyi geçmeyecek şekilde görüşlerini açıklar.

*         Bir sonraki öğrenci aynı soruyla ilgili görüşlerini açıklar.

AÇIK OTURUM

*         Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki kişiler tarafından izleyiciler önünde tartışılmasıdır.

*         Açık oturumun amacı bir sonuca ulaşmak değil, bilgilendirmektir.

VIZILTI

*         Küçük gruplar konuyu kendi aralarında tartıştıktan sonra diğer gruplarla birlikte tartışma yapılır.

*         Gruplardaki kişi sayısı ve tartışma süresine göre grup isimlendirilir.

KONFERANS

*         Bilim ve sanat konularında uzman kimselerin, dinleyicileri bilgilendirmek için yaptıkları ko­nuşmalardır.

*         Bilimsel bir düşünceyi, akademik bir konuyu, orijinal bir görüşüanlatmak, bir tezi savunmak konferansın en belirgin amacıdır.

SEMİNER

*         Öğrencilerin yapmış olduğu bilimsel çalışmaları dinleyiciler karşısında sunmalarıdır.

*         Daha çok küçük araştırma ve ödevleri içerir.

BRİFİNG

*         Günlük yaşamda astın üste bilgi vermesiyle gerçekleşen brifing (bilgilendirme); bir konunun ayrıntılarının, hazırlıklı öğrenci tarafından sınıftaki diğer öğrencilere sunulması ile gerçekleşir.

FİKİR TARAMASI

*         Dersin herhangi bir noktasında, sınıfa canlılık getirmek için herhangi bir konuda öğrencile­rin fikirlerinin alındığı kısa süreli bir etkinliktir.

WORKSHOP

kpssrehber.com

*         Küçük bir grubun, belli bir yerde kısa bir sürede toplanarak belli konular üzerinde çalışarak, tartışarak problemlere çözüm ürettikleri veya ortak kararlar aldıkları bir tekniktir.

Sosyal Medyada KpssRehber