Maddeler Halinde Paragrafta Anlatım Özellikleri

Maddeler Halinde Paragrafta Anlatım Özellikleri

Maddeler Halinde Paragrafta Anlatım Özellikleri

   5289 18.10.2018

 Paragrafta Anlatım Özellikleri KPSS Türkçe " Paragrafta Anlam" konusu dahilindedir.


Paragrafta anlatım özellikleri, cümlede anlatım özellikleriyle benzerlik göstermektedir. Cümlede anlatım özellikleri cümle

içinde anlatımı ifade ederken, paragrafta anlatım özellikleri paragrafın geneline yayılmış olan anlatım özellikleridir.

Paragrafta Anlatım Özellikleri

Paragrafta anlatım özellikleri KPSS sorularına bakılarak 13 başlık halinde anlatılacaktır.

Bunlar açıklık, duruluk, yalınlık, akıcılık, özgünlük, yoğunluk, özlülük, doğallık, inandırıcılık, kalıcılık, etkileyicilik, tutarlılık ve evrenselliktir.

1) Açıklık: Duygu ve düşüncelerin hiçbir tartışmaya meydan vermeyecek biçimde tek bir yargının kolay bir şekilde belirtilmesidir.

Yazarın anlattığı şey herkes tarafından doğru bir şekilde anlaşılmalıdır.

2) Duruluk: Kpss Türkçe paragraf sorularında sıkça karşılaştığımız duruluk, anlatımın her türlü çöplükten arınmış olmasıdır.

Yani gereksiz hiçbir kelimeye yer verilmemesidir. Fazladan sözcük kullanılmamasıdır.

3) Yalınlık: Yazarın anlatımının her türlü sanatsal süsten, yapmacık veya özentiden uzak olmasıdır.

4) Akıcılık (Sürükleyicilik): Yazının kolay okunabilmesi ve rahatsız eden kelimelerin kullanılmamasını ifade eder. Düşünceler

kolay anlaşılabilir bir biçimde sıralanabilmelidir. Ses sanatları akıcılığın vazgeçilmeyen unsurlarından biridir.

Akıcılık varsa okunulan yazıdan zevk alınır.

Anlatımda kullanılan yabancı sözcükler akıcılığı bozar.

5) Özgünlük: Yazının benzerlerinden farklı olması ve yalnızca kendine özgü nitelikler taşımasını ifade eder.

6) Yoğunluk: Yazının düşünsel ve duygusal yönden zenginliğini ortaya koyar. Yoğunluk bir bakıma anlam derinliğidir.

KPSS TÜRKÇE SORULARINDA  30 NET YAPMAK İSTEYENLER

7) Özlülük: Az sözle çok şey anlatılmasını ifade eder.

Atasözleri ve deyimler özlülüğe sahiptir.

8) Doğallık: Bir şeyin olduğu gibi anlatılmasıdır. Anlatılmak istenenler yapmacıklıktan uzak içten geldiği gibi anlatılır.

Kpss genel yetenek Türkçe paragraf sorularında doğallık varsa, o anlatıma yazar kendine bir şey katmamış demektir. Olay

olduğu gibi anlatılmıştır.

9) İnandırıcılık: Yazarın, anlattığı şeye karşısındakini inandırmasıdır. Yazının akla yatkın ve gerçeğe uygun olmasını

belirtmektedir.

10) Kalıcılık: Eserin yazıldığı çağı aşması durumudur. Gelecekte de değerini yitirmemesidir.

11) Etkileyicilik: Yazarın, okuyucu üzerinde olumlu bir etki bırakmasıdır. Bir diğer deyişle yazılanları okurların

beğenmesidir.

12) Evrensellik: Yazıda, insanların ortak duygu ve düşüncelerini yansıtabilen, tüm dünyaya seslenebilen anlatımı ifade

eder.

13) Tutarlılık: Yazıda düşünsel ve duygusal çelişkilerin arınık olmasıdır.

Tutarlılık varsa yazarın konudan ayrılmaması gerekir.

 

Sosyal Medyada KpssRehber