Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi arasındaki farklar nelerdir?

   6314 06.11.2018

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

 • 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre tek statüde atanırlar.
 • En çok 2 yıl süre ile atanırlar.
 • Haftalık asgari 12 saat ders verme zorunluluğu vardır.
 • Öğretim görevlisi olmak için yaş sınırı yoktur.
 • Fakülte ve 4 yıllık eğitim veren yüksekokullarına atanabilmek için ALES’ten en az 70 ve yabancı dilden 50 puan olması gerekir. (MYO öğretim görevlisi kadroları YABANCI DİL’den muaftır.)
 • 12 saatten fazla verilen dersler için ek ders ücreti alırlar.
 • Ek ders Hariç 5106.51 TL maaş almaktadırlar. Ayrıca ÖSYM ve açıköğretim sınavlarında görev almaktadırlar.
 • İdari görev alabilirler.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

 • 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre atanmakta iken yeni düzenleme ile 50/d statüsüne  sözleşmeli olarak atanmaktadır.
 • Araştırma görevlilerinin ders verme yükümlülüğü yoktur. Ancak Doktorası bitirmiş Araştırma Görevlileri 12 saate kadar ders verebilmekte üzerinde verilmesi halinde ek dersten yararlanmaktadır.
 • Araştırma görevlisi olmak için ilan tarihi itibarıyla kişinin 35 yaşını doldurmamış olması gerekir.
 • Tüm araştırma görevlisi kadrolarına başvurabilmek için ALES’ten en az 70 ve yabancı dilden en az 50 puan olması gerekmektedir.
 • Doktorasını bitirmeyen araştırma görevlileri ders vermedikleri için ek dersten yararlanamazlar.
 • Araştırma Görevlisi 4918.7 TL maaş almaktadır. ÖSYM ve açıköğretim sınavlarında görev almaktadırlar.
 • İdari görev almaları imkansızdır.

NOT: Maaşlar bekar Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi üzerinden hesaplanmıştır.

Kaynak: http://www.akademikadro.net

Sosyal Medyada KpssRehber