AK Parti'nin Kanun Teklifinden Emekli Polis ve İşsizlere Müjde Çıktı

AK Parti'nin Kanun Teklifinden Emekli Polis ve İşsizlere Müjde Çıktı

AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kanun teklifi verildi. Gündemdeki konuların da içinde bulunduğu kanun teklifinin içinden polis emekli ve işsiz vatandaşlar için müjde çıktı. Kanun teklifinin detaylarını okuyucularımızla paylaşıyoruz...

   2356 03.12.2018

Adalet ve Kalkınma Partisi 71 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis'e sundu. Kanun teklifi ile kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olması ve finansman sağlaması için İl Bank'a yetki veriliyor.

Şirketlere ve KİT'lere banka kredisi çekmek yerine kendi aralarında ödünç para verebilmelerinin önü açılıyor.Teklifte bütün polislerin POLSAN'a üye olması da zorunlu hale getiriliyor. Yaşlılık,malullük ve ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için alt sınır bin lira olarak belirleniyor.

AK Parti 71 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis'e sundu. Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamalarında "Bu kanun teklifimiz çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan düzenlemeler" ifadelerine yer verdi. 

EHMET MUŞ'UN AÇIKLAMALARI

-TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdik. 71 maddeden oluşan bu kanun teklifimiz çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan düzenlemeler içermekte.

-İl Bank Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri, bu teklifle İl Bank'a yetki vermeyi düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olması ve finansman sağlaması için İl Bank'a yetki verilmesi kanun teklifi içerisinde bulunmaktadır. Teklif ayrıca grup şirketleri ve KİT'lere banka kredisi çekmek yerine kendi aralarında ödünç para verebilmelerini de sağlıyor.

-Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) biliyorsunuz emniyet memurlarının sandığı, yeni gelen memurların da buraya katılımını zorunlu hale getirilmesini teklif ediyoruz. 

- Son dönemlerde yaşanan 47/34 kamu ihale kapsamında gerçekleştirilmiş olan ihale sözleşmeleri bu kanun tarihi yürürlüğe girdiğinden itibaren devam ediyorsa bu sözleşmelerin feshi ya da devredilmesi kanun teklifi kapsamımızda.

- Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70'inin gelir vergisinden istisna tutuluyor.

- 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisnasının 31/12/2023 uzatılıyor

- Ithalatta olduğu gibi yurtiçinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da matraha dahil olduğu yönünde düzenleme yapılmak suretiyle uygulamadaki tereddütler gideriliyor.

 

- İmalat sanayii yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iade edilmesine yönelik uygulama 2019 yılında da sürdürülecek.

 

- Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kuruluyor.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesine imkân sağlanıyor.

- Ülkemiz sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına daha etkin ve pro-aktif bir biçimde çözüm getirilmesi amacıyla Türk Reasürans Anonim Şirketi kuruluyor.

- Kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin artış oranı dikkate alınacak.

- DASK'ın teknik işleticilik görevinin gerekmesi durumunda, münhasıran bu amaçla kurulacak bir anonim şirket üzerinden bu görevin yürütülecek.

- Hazine ve Maliye Bakanlığının finansal araçlar konusundaki tecrübesi ve teknik kapasitesi dikkate alınarak konut hesabı uygulamasının daha etkin ve tasarrufları arttırıcı bir sistem haline getirilmesini teminen sistemin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanması ve yürütülecek.

- Sermaye piyasalarına derinlik kazandırmak ve bu piyasalardaki ürünleri çeşitlendirmek için varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle lehe aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak.

- Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan paykaldırılıyor.

- İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılıyor.

- Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için 1.000 TL'lik alt sınır belirleniyor.

-Bebek sütlerinde ve şalgamda ÖTV kaldırılıyor.

- Konut hesabına katılanlara devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkarılıyor.

KamuPersoneli.net

Sosyal Medyada KpssRehber